جدیدترین دوره‌ها
مدرسین
سیدهادی اسلامیان

سیدهادی اسلامیان

تخصص: نامشخص

دکتر سید هادی اسلامیان عضوهیئت علمی و استادیار گروه مدیریت و حسابداری
دانشگاه نبی اکرم (ص) بوده و مسئولیت مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه
را بر عهده دارند.

 

بیوگرافی

دکتر اسلامیان  مقطع لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت
اخذ نموده و در زمینه تخصصی تحقیق در عملیات مدیریت و اقتصاد سنجی دارای درجه
دکترای تخصص (Ph.D) می باشد.
ایشان با 14 سال سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دروس
تخصصی رشته های مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع، مدیریت ساخت، اقتصاد و ... مشغول
به فعالیت آموزشی می باشند. در کنار فعالیت دانشگاهی در حوزه کسب و کار و صنایع در
واحدهای تولیدی و بازرگانی به امر مشاوره تخصصی می پردازند.

 

تخصص‌های قابل تدریس

برخی از دروس و حوزه های تخصصی ایشان
عبارت است از: تصمیم گیری، تحلیل آماری، اقتصادسنجی، تحقیقات بازار، بهره وری ،
تحقیق در عملیات ، علم مدیریت فازی، مدیریت عملیات، مدیریت، مدیریت ارتبایط با
مشتری و ...

 

تخصص‌ها و مقالات و کتاب‌ها و نشریه‌ها و
کارهای اجرایی

·     دارای 7 مقاله علمی و پژوهشی در
مجلات معتبر داخلی و خارجی

·     بیش از 30 مقاله ارائه شده در
کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی

·     عضو کمیته داوری 4 مجله علمی داخلی و
خارجی

·     عضو کمیته داوران در بیش از 6
کنفرانس معتبر

·     مجری  2 طرح پژوهش خاتمه یافته با صنایع

·     مدیرگروه های مدیریت و حسابداری از
سال 88 الی 96

·     مدیر پژوهش دانشگاه در سالهای 96 و
97

 

آدرس ایمیل:
eslamian@ucna.ac.ir
  تلفن: 34391097